Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399993458 hoặc 023 99993458 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    023 999 93443023 999 93444023 999 93445023 999 93446023 999 93447023 999 93448023 999 93449023 999 93450023 999 93451023 999 93452023 999 93453023 999 93454023 999 93455023 999 93456023 999 93457023 999 93458023 999 93459023 999 93460023 999 93461023 999 93462023 999 93463023 999 93464023 999 93465023 999 93466023 999 93467023 999 93468023 999 93469023 999 93470023 999 93471023 999 93472

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399993458 / 023 99993458 / 023 999 93458 …

4207

Nếu ai bị Số điện thoại 02399993458 hoặc 023 99993458 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha