Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399992615 hoặc 023 99992615 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy xong tắt

    023 999 92600023 999 92601023 999 92602023 999 92603023 999 92604023 999 92605023 999 92606023 999 92607023 999 92608023 999 92609023 999 92610023 999 92611023 999 92612023 999 92613023 999 92614023 999 92615023 999 92616023 999 92617023 999 92618023 999 92619023 999 92620023 999 92621023 999 92622023 999 92623023 999 92624023 999 92625023 999 92626023 999 92627023 999 92628023 999 92629

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399992615 / 023 99992615 / 023 999 92615 …

4492

Nếu ai bị Số điện thoại 02399992615 hoặc 023 99992615 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha