Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399992385 hoặc 023 99992385 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 999 92370023 999 92371023 999 92372023 999 92373023 999 92374023 999 92375023 999 92376023 999 92377023 999 92378023 999 92379023 999 92380023 999 92381023 999 92382023 999 92383023 999 92384023 999 92385023 999 92386023 999 92387023 999 92388023 999 92389023 999 92390023 999 92391023 999 92392023 999 92393023 999 92394023 999 92395023 999 92396023 999 92397023 999 92398023 999 92399

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399992385 / 023 99992385 / 023 999 92385 …

4302

Nếu ai bị Số điện thoại 02399992385 hoặc 023 99992385 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha