Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399992197 hoặc 023 99992197 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 14 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nhá máy làm phiền
Địt cụ nó toàn nhá máy
Địt cụ nó toàn nhá máy

    023 999 92182023 999 92183023 999 92184023 999 92185023 999 92186023 999 92187023 999 92188023 999 92189023 999 92190023 999 92191023 999 92192023 999 92193023 999 92194023 999 92195023 999 92196023 999 92197023 999 92198023 999 92199023 999 92200023 999 92201023 999 92202023 999 92203023 999 92204023 999 92205023 999 92206023 999 92207023 999 92208023 999 92209023 999 92210023 999 92211

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399992197 / 023 99992197 / 023 999 92197 …

4140

Nếu ai bị Số điện thoại 02399992197 hoặc 023 99992197 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha