Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399991932 hoặc 023 99991932 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 8 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy với nhiều người chỉ có thể là lừa đảo

    023 999 91917023 999 91918023 999 91919023 999 91920023 999 91921023 999 91922023 999 91923023 999 91924023 999 91925023 999 91926023 999 91927023 999 91928023 999 91929023 999 91930023 999 91931023 999 91932023 999 91933023 999 91934023 999 91935023 999 91936023 999 91937023 999 91938023 999 91939023 999 91940023 999 91941023 999 91942023 999 91943023 999 91944023 999 91945023 999 91946

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399991932 / 023 99991932 / 023 999 91932 …

4548

Nếu ai bị Số điện thoại 02399991932 hoặc 023 99991932 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha