Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399990892 hoặc 023 99990892 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
bú fame đạt vila.
Nhá máy
Nhá máy

    023 999 90877023 999 90878023 999 90879023 999 90880023 999 90881023 999 90882023 999 90883023 999 90884023 999 90885023 999 90886023 999 90887023 999 90888023 999 90889023 999 90890023 999 90891023 999 90892023 999 90893023 999 90894023 999 90895023 999 90896023 999 90897023 999 90898023 999 90899023 999 90900023 999 90901023 999 90902023 999 90903023 999 90904023 999 90905023 999 90906

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399990892 / 023 99990892 / 023 999 90892 …

4371

Nếu ai bị Số điện thoại 02399990892 hoặc 023 99990892 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha