Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399990659 hoặc 023 99990659 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    023 999 90644023 999 90645023 999 90646023 999 90647023 999 90648023 999 90649023 999 90650023 999 90651023 999 90652023 999 90653023 999 90654023 999 90655023 999 90656023 999 90657023 999 90658023 999 90659023 999 90660023 999 90661023 999 90662023 999 90663023 999 90664023 999 90665023 999 90666023 999 90667023 999 90668023 999 90669023 999 90670023 999 90671023 999 90672023 999 90673

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399990659 / 023 99990659 / 023 999 90659 …

4568

Nếu ai bị Số điện thoại 02399990659 hoặc 023 99990659 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha