Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02399990412 hoặc 023 99990412 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy cho tôi nhưng tôi không nghe và chặn ngay

    023 999 90397023 999 90398023 999 90399023 999 90400023 999 90401023 999 90402023 999 90403023 999 90404023 999 90405023 999 90406023 999 90407023 999 90408023 999 90409023 999 90410023 999 90411023 999 90412023 999 90413023 999 90414023 999 90415023 999 90416023 999 90417023 999 90418023 999 90419023 999 90420023 999 90421023 999 90422023 999 90423023 999 90424023 999 90425023 999 90426

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02399990412 / 023 99990412 / 023 999 90412 …

4165

Nếu ai bị Số điện thoại 02399990412 hoặc 023 99990412 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha