Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02398887565 hoặc 023 98887565 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 16 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

nháy máy
nháy máy

    023 988 87550023 988 87551023 988 87552023 988 87553023 988 87554023 988 87555023 988 87556023 988 87557023 988 87558023 988 87559023 988 87560023 988 87561023 988 87562023 988 87563023 988 87564023 988 87565023 988 87566023 988 87567023 988 87568023 988 87569023 988 87570023 988 87571023 988 87572023 988 87573023 988 87574023 988 87575023 988 87576023 988 87577023 988 87578023 988 87579

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02398887565 / 023 98887565 / 023 988 87565 …

4465

Nếu ai bị Số điện thoại 02398887565 hoặc 023 98887565 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha