Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02398882965 hoặc 023 98882965 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 988 82950023 988 82951023 988 82952023 988 82953023 988 82954023 988 82955023 988 82956023 988 82957023 988 82958023 988 82959023 988 82960023 988 82961023 988 82962023 988 82963023 988 82964023 988 82965023 988 82966023 988 82967023 988 82968023 988 82969023 988 82970023 988 82971023 988 82972023 988 82973023 988 82974023 988 82975023 988 82976023 988 82977023 988 82978023 988 82979

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02398882965 / 023 98882965 / 023 988 82965 …

4535

Nếu ai bị Số điện thoại 02398882965 hoặc 023 98882965 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha