Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389997394 hoặc 023 89997394 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 899 97379023 899 97380023 899 97381023 899 97382023 899 97383023 899 97384023 899 97385023 899 97386023 899 97387023 899 97388023 899 97389023 899 97390023 899 97391023 899 97392023 899 97393023 899 97394023 899 97395023 899 97396023 899 97397023 899 97398023 899 97399023 899 97400023 899 97401023 899 97402023 899 97403023 899 97404023 899 97405023 899 97406023 899 97407023 899 97408

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389997394 / 023 89997394 / 023 899 97394 …

4362

Nếu ai bị Số điện thoại 02389997394 hoặc 023 89997394 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha