Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389996814 hoặc 023 89996814 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nha may

    023 899 96799023 899 96800023 899 96801023 899 96802023 899 96803023 899 96804023 899 96805023 899 96806023 899 96807023 899 96808023 899 96809023 899 96810023 899 96811023 899 96812023 899 96813023 899 96814023 899 96815023 899 96816023 899 96817023 899 96818023 899 96819023 899 96820023 899 96821023 899 96822023 899 96823023 899 96824023 899 96825023 899 96826023 899 96827023 899 96828

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389996814 / 023 89996814 / 023 899 96814 …

4300

Nếu ai bị Số điện thoại 02389996814 hoặc 023 89996814 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha