Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389996223 hoặc 023 89996223 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
có 1 cuộc gọi nhỡ sáng 19/9/2022, nghi lừa đảo, chặn luôn

    023 899 96208023 899 96209023 899 96210023 899 96211023 899 96212023 899 96213023 899 96214023 899 96215023 899 96216023 899 96217023 899 96218023 899 96219023 899 96220023 899 96221023 899 96222023 899 96223023 899 96224023 899 96225023 899 96226023 899 96227023 899 96228023 899 96229023 899 96230023 899 96231023 899 96232023 899 96233023 899 96234023 899 96235023 899 96236023 899 96237

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389996223 / 023 89996223 / 023 899 96223 …

4259

Nếu ai bị Số điện thoại 02389996223 hoặc 023 89996223 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha