Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389993088 hoặc 023 89993088 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    023 899 93073023 899 93074023 899 93075023 899 93076023 899 93077023 899 93078023 899 93079023 899 93080023 899 93081023 899 93082023 899 93083023 899 93084023 899 93085023 899 93086023 899 93087023 899 93088023 899 93089023 899 93090023 899 93091023 899 93092023 899 93093023 899 93094023 899 93095023 899 93096023 899 93097023 899 93098023 899 93099023 899 93100023 899 93101023 899 93102

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389993088 / 023 89993088 / 023 899 93088 …

4555

Nếu ai bị Số điện thoại 02389993088 hoặc 023 89993088 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha