Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389992982 hoặc 023 89992982 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 899 92967023 899 92968023 899 92969023 899 92970023 899 92971023 899 92972023 899 92973023 899 92974023 899 92975023 899 92976023 899 92977023 899 92978023 899 92979023 899 92980023 899 92981023 899 92982023 899 92983023 899 92984023 899 92985023 899 92986023 899 92987023 899 92988023 899 92989023 899 92990023 899 92991023 899 92992023 899 92993023 899 92994023 899 92995023 899 92996

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389992982 / 023 89992982 / 023 899 92982 …

4107

Nếu ai bị Số điện thoại 02389992982 hoặc 023 89992982 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha