Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389992400 hoặc 023 89992400 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Nháy máy
Nháy máy

    023 899 92385023 899 92386023 899 92387023 899 92388023 899 92389023 899 92390023 899 92391023 899 92392023 899 92393023 899 92394023 899 92395023 899 92396023 899 92397023 899 92398023 899 92399023 899 92400023 899 92401023 899 92402023 899 92403023 899 92404023 899 92405023 899 92406023 899 92407023 899 92408023 899 92409023 899 92410023 899 92411023 899 92412023 899 92413023 899 92414

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389992400 / 023 89992400 / 023 899 92400 …

4177

Nếu ai bị Số điện thoại 02389992400 hoặc 023 89992400 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha