Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389992304 hoặc 023 89992304 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 899 92289023 899 92290023 899 92291023 899 92292023 899 92293023 899 92294023 899 92295023 899 92296023 899 92297023 899 92298023 899 92299023 899 92300023 899 92301023 899 92302023 899 92303023 899 92304023 899 92305023 899 92306023 899 92307023 899 92308023 899 92309023 899 92310023 899 92311023 899 92312023 899 92313023 899 92314023 899 92315023 899 92316023 899 92317023 899 92318

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389992304 / 023 89992304 / 023 899 92304 …

4385

Nếu ai bị Số điện thoại 02389992304 hoặc 023 89992304 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha