Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389992214 hoặc 023 89992214 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 899 92199023 899 92200023 899 92201023 899 92202023 899 92203023 899 92204023 899 92205023 899 92206023 899 92207023 899 92208023 899 92209023 899 92210023 899 92211023 899 92212023 899 92213023 899 92214023 899 92215023 899 92216023 899 92217023 899 92218023 899 92219023 899 92220023 899 92221023 899 92222023 899 92223023 899 92224023 899 92225023 899 92226023 899 92227023 899 92228

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389992214 / 023 89992214 / 023 899 92214 …

4355

Nếu ai bị Số điện thoại 02389992214 hoặc 023 89992214 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha