Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389991570 hoặc 023 89991570 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
Nhá máy

    023 899 91555023 899 91556023 899 91557023 899 91558023 899 91559023 899 91560023 899 91561023 899 91562023 899 91563023 899 91564023 899 91565023 899 91566023 899 91567023 899 91568023 899 91569023 899 91570023 899 91571023 899 91572023 899 91573023 899 91574023 899 91575023 899 91576023 899 91577023 899 91578023 899 91579023 899 91580023 899 91581023 899 91582023 899 91583023 899 91584

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389991570 / 023 89991570 / 023 899 91570 …

4350

Nếu ai bị Số điện thoại 02389991570 hoặc 023 89991570 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha