Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02389991213 hoặc 023 89991213 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số ảo. lừa đảo.

    023 899 91198023 899 91199023 899 91200023 899 91201023 899 91202023 899 91203023 899 91204023 899 91205023 899 91206023 899 91207023 899 91208023 899 91209023 899 91210023 899 91211023 899 91212023 899 91213023 899 91214023 899 91215023 899 91216023 899 91217023 899 91218023 899 91219023 899 91220023 899 91221023 899 91222023 899 91223023 899 91224023 899 91225023 899 91226023 899 91227

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02389991213 / 023 89991213 / 023 899 91213 …

4584

Nếu ai bị Số điện thoại 02389991213 hoặc 023 89991213 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha