Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379999491 hoặc 023 79999491 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 799 99476023 799 99477023 799 99478023 799 99479023 799 99480023 799 99481023 799 99482023 799 99483023 799 99484023 799 99485023 799 99486023 799 99487023 799 99488023 799 99489023 799 99490023 799 99491023 799 99492023 799 99493023 799 99494023 799 99495023 799 99496023 799 99497023 799 99498023 799 99499023 799 99500023 799 99501023 799 99502023 799 99503023 799 99504023 799 99505

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379999491 / 023 79999491 / 023 799 99491 …

4326

Nếu ai bị Số điện thoại 02379999491 hoặc 023 79999491 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha