Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379998840 hoặc 023 79998840 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    023 799 98825023 799 98826023 799 98827023 799 98828023 799 98829023 799 98830023 799 98831023 799 98832023 799 98833023 799 98834023 799 98835023 799 98836023 799 98837023 799 98838023 799 98839023 799 98840023 799 98841023 799 98842023 799 98843023 799 98844023 799 98845023 799 98846023 799 98847023 799 98848023 799 98849023 799 98850023 799 98851023 799 98852023 799 98853023 799 98854

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379998840 / 023 79998840 / 023 799 98840 …

4590

Nếu ai bị Số điện thoại 02379998840 hoặc 023 79998840 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha