Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379998450 hoặc 023 79998450 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy, làm phiền

    023 799 98435023 799 98436023 799 98437023 799 98438023 799 98439023 799 98440023 799 98441023 799 98442023 799 98443023 799 98444023 799 98445023 799 98446023 799 98447023 799 98448023 799 98449023 799 98450023 799 98451023 799 98452023 799 98453023 799 98454023 799 98455023 799 98456023 799 98457023 799 98458023 799 98459023 799 98460023 799 98461023 799 98462023 799 98463023 799 98464

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379998450 / 023 79998450 / 023 799 98450 …

4051

Nếu ai bị Số điện thoại 02379998450 hoặc 023 79998450 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha