Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379998362 hoặc 023 79998362 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Cũng bị nhá sáng nay.
Số nhá sáng đang ngủ nhá nhá
Số nhá sáng đang ngủ nhá nhá

    023 799 98347023 799 98348023 799 98349023 799 98350023 799 98351023 799 98352023 799 98353023 799 98354023 799 98355023 799 98356023 799 98357023 799 98358023 799 98359023 799 98360023 799 98361023 799 98362023 799 98363023 799 98364023 799 98365023 799 98366023 799 98367023 799 98368023 799 98369023 799 98370023 799 98371023 799 98372023 799 98373023 799 98374023 799 98375023 799 98376

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379998362 / 023 79998362 / 023 799 98362 …

4457

Nếu ai bị Số điện thoại 02379998362 hoặc 023 79998362 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha