Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379998151 hoặc 023 79998151 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    023 799 98136023 799 98137023 799 98138023 799 98139023 799 98140023 799 98141023 799 98142023 799 98143023 799 98144023 799 98145023 799 98146023 799 98147023 799 98148023 799 98149023 799 98150023 799 98151023 799 98152023 799 98153023 799 98154023 799 98155023 799 98156023 799 98157023 799 98158023 799 98159023 799 98160023 799 98161023 799 98162023 799 98163023 799 98164023 799 98165

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379998151 / 023 79998151 / 023 799 98151 …

4238

Nếu ai bị Số điện thoại 02379998151 hoặc 023 79998151 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha