Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379997927 hoặc 023 79997927 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 15 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy rồi thôi
số k tốt
số k tốt

    023 799 97912023 799 97913023 799 97914023 799 97915023 799 97916023 799 97917023 799 97918023 799 97919023 799 97920023 799 97921023 799 97922023 799 97923023 799 97924023 799 97925023 799 97926023 799 97927023 799 97928023 799 97929023 799 97930023 799 97931023 799 97932023 799 97933023 799 97934023 799 97935023 799 97936023 799 97937023 799 97938023 799 97939023 799 97940023 799 97941

Từ khóa chờ duyệt khác

    029 699 8896039 694 0156033 713 5615083 512 0095089 610 2866098 472 6505038 365 3851088 839 0001094 339 4652081 938 9030090 700 9214022 635 80095034 498 8232076 759 2777086 561 9397097 436 4898098 217 6313096 660 1838

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379997927 / 023 79997927 / 023 799 97927 …

4222

Nếu ai bị Số điện thoại 02379997927 hoặc 023 79997927 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha