Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379997813 hoặc 023 79997813 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số nháy máy

    023 799 97798023 799 97799023 799 97800023 799 97801023 799 97802023 799 97803023 799 97804023 799 97805023 799 97806023 799 97807023 799 97808023 799 97809023 799 97810023 799 97811023 799 97812023 799 97813023 799 97814023 799 97815023 799 97816023 799 97817023 799 97818023 799 97819023 799 97820023 799 97821023 799 97822023 799 97823023 799 97824023 799 97825023 799 97826023 799 97827

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379997813 / 023 79997813 / 023 799 97813 …

4071

Nếu ai bị Số điện thoại 02379997813 hoặc 023 79997813 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha