Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379997409 hoặc 023 79997409 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 799 97394023 799 97395023 799 97396023 799 97397023 799 97398023 799 97399023 799 97400023 799 97401023 799 97402023 799 97403023 799 97404023 799 97405023 799 97406023 799 97407023 799 97408023 799 97409023 799 97410023 799 97411023 799 97412023 799 97413023 799 97414023 799 97415023 799 97416023 799 97417023 799 97418023 799 97419023 799 97420023 799 97421023 799 97422023 799 97423

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379997409 / 023 79997409 / 023 799 97409 …

4567

Nếu ai bị Số điện thoại 02379997409 hoặc 023 79997409 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha