Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379995414 hoặc 023 79995414 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 799 95399023 799 95400023 799 95401023 799 95402023 799 95403023 799 95404023 799 95405023 799 95406023 799 95407023 799 95408023 799 95409023 799 95410023 799 95411023 799 95412023 799 95413023 799 95414023 799 95415023 799 95416023 799 95417023 799 95418023 799 95419023 799 95420023 799 95421023 799 95422023 799 95423023 799 95424023 799 95425023 799 95426023 799 95427023 799 95428

Từ khóa chờ duyệt khác

    096 934 0549096 242 7921084 024 0011093 369 1075090 412 9959093 684 4788025 439 36952090 414 3012091 914 2051081 826 6659028 710 99772091 938 6204038 221 1795016 541 79823081 306 5385090 493 2223098 368 3511032 137 42347

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379995414 / 023 79995414 / 023 799 95414 …

4339

Nếu ai bị Số điện thoại 02379995414 hoặc 023 79995414 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha