Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379995088 hoặc 023 79995088 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy, chả biết ai

    023 799 95073023 799 95074023 799 95075023 799 95076023 799 95077023 799 95078023 799 95079023 799 95080023 799 95081023 799 95082023 799 95083023 799 95084023 799 95085023 799 95086023 799 95087023 799 95088023 799 95089023 799 95090023 799 95091023 799 95092023 799 95093023 799 95094023 799 95095023 799 95096023 799 95097023 799 95098023 799 95099023 799 95100023 799 95101023 799 95102

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379995088 / 023 79995088 / 023 799 95088 …

4071

Nếu ai bị Số điện thoại 02379995088 hoặc 023 79995088 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha