Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0237999508 hoặc 023 7999508 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 799 9493023 799 9494023 799 9495023 799 9496023 799 9497023 799 9498023 799 9499023 799 9500023 799 9501023 799 9502023 799 9503023 799 9504023 799 9505023 799 9506023 799 9507023 799 9508023 799 9509023 799 9510023 799 9511023 799 9512023 799 9513023 799 9514023 799 9515023 799 9516023 799 9517023 799 9518023 799 9519023 799 9520023 799 9521023 799 9522

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0237999508 / 023 7999508 / 023 799 9508 …

4323

Nếu ai bị Số điện thoại 0237999508 hoặc 023 7999508 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha