Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379994648 hoặc 023 79994648 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bị nháy máy

    023 799 94633023 799 94634023 799 94635023 799 94636023 799 94637023 799 94638023 799 94639023 799 94640023 799 94641023 799 94642023 799 94643023 799 94644023 799 94645023 799 94646023 799 94647023 799 94648023 799 94649023 799 94650023 799 94651023 799 94652023 799 94653023 799 94654023 799 94655023 799 94656023 799 94657023 799 94658023 799 94659023 799 94660023 799 94661023 799 94662

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379994648 / 023 79994648 / 023 799 94648 …

4536

Nếu ai bị Số điện thoại 02379994648 hoặc 023 79994648 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha