Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379993904 hoặc 023 79993904 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy
nháy máy
nháy máy

    023 799 93889023 799 93890023 799 93891023 799 93892023 799 93893023 799 93894023 799 93895023 799 93896023 799 93897023 799 93898023 799 93899023 799 93900023 799 93901023 799 93902023 799 93903023 799 93904023 799 93905023 799 93906023 799 93907023 799 93908023 799 93909023 799 93910023 799 93911023 799 93912023 799 93913023 799 93914023 799 93915023 799 93916023 799 93917023 799 93918

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379993904 / 023 79993904 / 023 799 93904 …

4287

Nếu ai bị Số điện thoại 02379993904 hoặc 023 79993904 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha