Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02379993405 hoặc 023 79993405 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy,đểu.

    023 799 93390023 799 93391023 799 93392023 799 93393023 799 93394023 799 93395023 799 93396023 799 93397023 799 93398023 799 93399023 799 93400023 799 93401023 799 93402023 799 93403023 799 93404023 799 93405023 799 93406023 799 93407023 799 93408023 799 93409023 799 93410023 799 93411023 799 93412023 799 93413023 799 93414023 799 93415023 799 93416023 799 93417023 799 93418023 799 93419

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02379993405 / 023 79993405 / 023 799 93405 …

4396

Nếu ai bị Số điện thoại 02379993405 hoặc 023 79993405 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha