Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02368888789 hoặc 023 68888789 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 688 88774023 688 88775023 688 88776023 688 88777023 688 88778023 688 88779023 688 88780023 688 88781023 688 88782023 688 88783023 688 88784023 688 88785023 688 88786023 688 88787023 688 88788023 688 88789023 688 88790023 688 88791023 688 88792023 688 88793023 688 88794023 688 88795023 688 88796023 688 88797023 688 88798023 688 88799023 688 88800023 688 88801023 688 88802023 688 88803

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02368888789 / 023 68888789 / 023 688 88789 …

4373

Nếu ai bị Số điện thoại 02368888789 hoặc 023 68888789 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha