Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02368884668 hoặc 023 68884668 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    023 688 84653023 688 84654023 688 84655023 688 84656023 688 84657023 688 84658023 688 84659023 688 84660023 688 84661023 688 84662023 688 84663023 688 84664023 688 84665023 688 84666023 688 84667023 688 84668023 688 84669023 688 84670023 688 84671023 688 84672023 688 84673023 688 84674023 688 84675023 688 84676023 688 84677023 688 84678023 688 84679023 688 84680023 688 84681023 688 84682

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02368884668 / 023 68884668 / 023 688 84668 …

4381

Nếu ai bị Số điện thoại 02368884668 hoặc 023 68884668 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha