Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02368882902 hoặc 023 68882902 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    023 688 82887023 688 82888023 688 82889023 688 82890023 688 82891023 688 82892023 688 82893023 688 82894023 688 82895023 688 82896023 688 82897023 688 82898023 688 82899023 688 82900023 688 82901023 688 82902023 688 82903023 688 82904023 688 82905023 688 82906023 688 82907023 688 82908023 688 82909023 688 82910023 688 82911023 688 82912023 688 82913023 688 82914023 688 82915023 688 82916

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02368882902 / 023 68882902 / 023 688 82902 …

4335

Nếu ai bị Số điện thoại 02368882902 hoặc 023 68882902 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha