Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02358887189 hoặc 023 58887189 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy
Nhá máy
Nhá máy

    023 588 87174023 588 87175023 588 87176023 588 87177023 588 87178023 588 87179023 588 87180023 588 87181023 588 87182023 588 87183023 588 87184023 588 87185023 588 87186023 588 87187023 588 87188023 588 87189023 588 87190023 588 87191023 588 87192023 588 87193023 588 87194023 588 87195023 588 87196023 588 87197023 588 87198023 588 87199023 588 87200023 588 87201023 588 87202023 588 87203

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02358887189 / 023 58887189 / 023 588 87189 …

4435

Nếu ai bị Số điện thoại 02358887189 hoặc 023 58887189 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha