Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02358886954 hoặc 023 58886954 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lưa đảo
nháy máy
nháy máy

    023 588 86939023 588 86940023 588 86941023 588 86942023 588 86943023 588 86944023 588 86945023 588 86946023 588 86947023 588 86948023 588 86949023 588 86950023 588 86951023 588 86952023 588 86953023 588 86954023 588 86955023 588 86956023 588 86957023 588 86958023 588 86959023 588 86960023 588 86961023 588 86962023 588 86963023 588 86964023 588 86965023 588 86966023 588 86967023 588 86968

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02358886954 / 023 58886954 / 023 588 86954 …

4081

Nếu ai bị Số điện thoại 02358886954 hoặc 023 58886954 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha