Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02358886359 hoặc 023 58886359 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 13 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số lừa đảo đcmm
nhá máy
nhá máy

    023 588 86344023 588 86345023 588 86346023 588 86347023 588 86348023 588 86349023 588 86350023 588 86351023 588 86352023 588 86353023 588 86354023 588 86355023 588 86356023 588 86357023 588 86358023 588 86359023 588 86360023 588 86361023 588 86362023 588 86363023 588 86364023 588 86365023 588 86366023 588 86367023 588 86368023 588 86369023 588 86370023 588 86371023 588 86372023 588 86373

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02358886359 / 023 58886359 / 023 588 86359 …

4527

Nếu ai bị Số điện thoại 02358886359 hoặc 023 58886359 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha