Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02358885600 hoặc 023 58885600 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    023 588 85585023 588 85586023 588 85587023 588 85588023 588 85589023 588 85590023 588 85591023 588 85592023 588 85593023 588 85594023 588 85595023 588 85596023 588 85597023 588 85598023 588 85599023 588 85600023 588 85601023 588 85602023 588 85603023 588 85604023 588 85605023 588 85606023 588 85607023 588 85608023 588 85609023 588 85610023 588 85611023 588 85612023 588 85613023 588 85614

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02358885600 / 023 58885600 / 023 588 85600 …

4135

Nếu ai bị Số điện thoại 02358885600 hoặc 023 58885600 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha