Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02358885007 hoặc 023 58885007 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy, mất dạy
Nhá máy
Nhá máy

    023 588 84992023 588 84993023 588 84994023 588 84995023 588 84996023 588 84997023 588 84998023 588 84999023 588 85000023 588 85001023 588 85002023 588 85003023 588 85004023 588 85005023 588 85006023 588 85007023 588 85008023 588 85009023 588 85010023 588 85011023 588 85012023 588 85013023 588 85014023 588 85015023 588 85016023 588 85017023 588 85018023 588 85019023 588 85020023 588 85021

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02358885007 / 023 58885007 / 023 588 85007 …

4333

Nếu ai bị Số điện thoại 02358885007 hoặc 023 58885007 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha