Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299998269 hoặc 022 99998269 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá số

    022 999 98254022 999 98255022 999 98256022 999 98257022 999 98258022 999 98259022 999 98260022 999 98261022 999 98262022 999 98263022 999 98264022 999 98265022 999 98266022 999 98267022 999 98268022 999 98269022 999 98270022 999 98271022 999 98272022 999 98273022 999 98274022 999 98275022 999 98276022 999 98277022 999 98278022 999 98279022 999 98280022 999 98281022 999 98282022 999 98283

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299998269 / 022 99998269 / 022 999 98269 …

4383

Nếu ai bị Số điện thoại 02299998269 hoặc 022 99998269 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha