Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299998209 hoặc 022 99998209 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 12 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    022 999 98194022 999 98195022 999 98196022 999 98197022 999 98198022 999 98199022 999 98200022 999 98201022 999 98202022 999 98203022 999 98204022 999 98205022 999 98206022 999 98207022 999 98208022 999 98209022 999 98210022 999 98211022 999 98212022 999 98213022 999 98214022 999 98215022 999 98216022 999 98217022 999 98218022 999 98219022 999 98220022 999 98221022 999 98222022 999 98223

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299998209 / 022 99998209 / 022 999 98209 …

4154

Nếu ai bị Số điện thoại 02299998209 hoặc 022 99998209 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha