Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299998096 hoặc 022 99998096 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    022 999 98081022 999 98082022 999 98083022 999 98084022 999 98085022 999 98086022 999 98087022 999 98088022 999 98089022 999 98090022 999 98091022 999 98092022 999 98093022 999 98094022 999 98095022 999 98096022 999 98097022 999 98098022 999 98099022 999 98100022 999 98101022 999 98102022 999 98103022 999 98104022 999 98105022 999 98106022 999 98107022 999 98108022 999 98109022 999 98110

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299998096 / 022 99998096 / 022 999 98096 …

4368

Nếu ai bị Số điện thoại 02299998096 hoặc 022 99998096 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha