Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299998051 hoặc 022 99998051 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    022 999 98036022 999 98037022 999 98038022 999 98039022 999 98040022 999 98041022 999 98042022 999 98043022 999 98044022 999 98045022 999 98046022 999 98047022 999 98048022 999 98049022 999 98050022 999 98051022 999 98052022 999 98053022 999 98054022 999 98055022 999 98056022 999 98057022 999 98058022 999 98059022 999 98060022 999 98061022 999 98062022 999 98063022 999 98064022 999 98065

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299998051 / 022 99998051 / 022 999 98051 …

4619

Nếu ai bị Số điện thoại 02299998051 hoặc 022 99998051 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha