Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299998022 hoặc 022 99998022 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    022 999 98007022 999 98008022 999 98009022 999 98010022 999 98011022 999 98012022 999 98013022 999 98014022 999 98015022 999 98016022 999 98017022 999 98018022 999 98019022 999 98020022 999 98021022 999 98022022 999 98023022 999 98024022 999 98025022 999 98026022 999 98027022 999 98028022 999 98029022 999 98030022 999 98031022 999 98032022 999 98033022 999 98034022 999 98035022 999 98036

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299998022 / 022 99998022 / 022 999 98022 …

4502

Nếu ai bị Số điện thoại 02299998022 hoặc 022 99998022 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha