Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299997873 hoặc 022 99997873 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nó nháy máy 1s
Nhá máy 1s
Nhá máy 1s

    022 999 97858022 999 97859022 999 97860022 999 97861022 999 97862022 999 97863022 999 97864022 999 97865022 999 97866022 999 97867022 999 97868022 999 97869022 999 97870022 999 97871022 999 97872022 999 97873022 999 97874022 999 97875022 999 97876022 999 97877022 999 97878022 999 97879022 999 97880022 999 97881022 999 97882022 999 97883022 999 97884022 999 97885022 999 97886022 999 97887

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299997873 / 022 99997873 / 022 999 97873 …

4389

Nếu ai bị Số điện thoại 02299997873 hoặc 022 99997873 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha