Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299997671 hoặc 022 99997671 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Không hiểu từ đâu toàn nháy linh tinh.

    022 999 97656022 999 97657022 999 97658022 999 97659022 999 97660022 999 97661022 999 97662022 999 97663022 999 97664022 999 97665022 999 97666022 999 97667022 999 97668022 999 97669022 999 97670022 999 97671022 999 97672022 999 97673022 999 97674022 999 97675022 999 97676022 999 97677022 999 97678022 999 97679022 999 97680022 999 97681022 999 97682022 999 97683022 999 97684022 999 97685

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299997671 / 022 99997671 / 022 999 97671 …

4248

Nếu ai bị Số điện thoại 02299997671 hoặc 022 99997671 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha