Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02299994056 hoặc 022 99994056 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy
Nhá máy
Nhá máy

    022 999 94041022 999 94042022 999 94043022 999 94044022 999 94045022 999 94046022 999 94047022 999 94048022 999 94049022 999 94050022 999 94051022 999 94052022 999 94053022 999 94054022 999 94055022 999 94056022 999 94057022 999 94058022 999 94059022 999 94060022 999 94061022 999 94062022 999 94063022 999 94064022 999 94065022 999 94066022 999 94067022 999 94068022 999 94069022 999 94070

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02299994056 / 022 99994056 / 022 999 94056 …

4580

Nếu ai bị Số điện thoại 02299994056 hoặc 022 99994056 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha